יצירת CSV מxml String בJavaScript

קדם Forums הייטק Programming Languages יצירת CSV מxml String בJavaScript

  • חני פולק

    הייטק
    חברה
    27/01/2020 ב11:14 am

    מצאתי בעצמי תשובה: function downloadCsv(content, fileName, mimeType) { var a = document.createElement(‘a’); mimeType = mimeType || ‘application/octet-stream’; if (navigator.msSaveBlob) { // IE10 navigator.msSaveBlob(new Blob([content], { type: mimeType }), fileName); } else if (URL && ‘download’ in a) { //html5 A[download] a.href = URL.createObjectURL(new Blob([content], { type: mimeType })); a.setAttribute(‘download’, fileName); document.body.appendChild(a); a.click(); document.body.removeChild(a); } else { location.href = ‘data:application/octet-stream,’ + encodeURIComponent(content); // only this mime type is supported } } הקריאה לפונקציה היא: downloadCsv(csvContent, ‘download.csv’, ‘text/csv;encoding:utf-8’);

Log in to reply.

מעוניינת בפרסום

חשוב: לא כל פרסום מאושר, נא לפרט בדיוק במה מדובר

ניתן לפנות גם במייל ל: [email protected]

מה את מחפשת?

מילות מפתח פופולריות לפי תחומים

ניתן לחפש גם מילות מפתח , תפקידים וכישרון מיוחד שאינם מופיעים ברשימות - "נהגת", "ציור בחול" וכדומה.

דילוג לתוכן